+420 246 089 786 / Po-Pá: 8:00 - 16:00

Firemné detaily

 

TECHNI TRADE S.R.O.

 

Jednateľ spoločnosti: Ing. Michal Pokorný

Sídlo: Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5, Česká republika

Prevádzka: Průmyslová 1954, 250 88 Čelákovice, Česká republika

 

IČ : 27633870

DIČ : CZ27633870

DIČ DPH: CZ27633870
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, v oddieli C, vložke č. 120361

 

Telefón / Mobil / E-mail: 

 

Číslo D-U-N-S dodávateľa:
– sídlo spoločnosti/prevádzky Čelákovice : 49-529-8781 / 36-709-3661

 

 

BANKOVÉ ÚDAJE CZ

Banka CZ: Citibank Europe plc, organizačná zložka Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, Česká republika

BIC/SWIFT: CITI CZ PX

Bankový účet CZK/IBAN: 8900074888/2600 (CZK); CZ94 2600 0000 0089 0007 4888
Bankový účet EUR/IBAN: 8900074896/2600 (EUR); CZ72 2600 0000 0089 0007 4896
Bankový účet USD/IBAN: 8900074909/2600 (USD); CZ12 2600 0000 0089 0007 4909
Bankový účet GBP/IBAN: 8900074917/2600 (GBP); CZ87 2600 0000 0089 0007 4917

 

BANKOVÉ ÚDAJE SR

Banka SK: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

BIC/SWIFT: CITISKBA

Bankovní účet EUR/IBAN: 2111890009/8130 (EUR SK); SK80 8130 0000 0021 1189 0009

EKO-KOM Spoločnosť Techni Trade s.r.o. uzavrela zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM, a.s. a je zapojená do systému združeného plnenia EKO-KOM pod klientským číslom EK-F00070508

 

 

EU DOTAČNÍ PROGRAM

Spoločnosť od roku 2016 realizuje projekt číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005335 s názvom

„Techni Trade s.r.o. – vysoko kvalitné rezné nástroje nielen pre slovenský a nemecký trh,”

ktorý je finančne podporený Európskou úniou. Cieľom projektu je propagácia spoločnosti na zahraničných veľtrhoch, na ktorých firma vystavuje a informuje nielen odbornú verejnosť o svojom produktovom portfóliu.